Länsförsäkringar Samhällsengagemang

Tillsammans är stark

Vi tror på kraften i att vara en del av något större. Genom att finnas där och stötta barn och ungdomar i deras verklighet. Bidrar vi till jämlika uppväxtvillkor, innanförskap och förbättrar den psykiska hälsan, det är vårt sätt att aktivt arbeta för en hållbar utveckling i vår region.

Välkommen att utforska vad vi gör i din närhet.

Lokala initiativ